Yurtiçi Sözleşme

1-TARAFLAR

Bir tarafta T.C TURİZM BAKANLIGI  ve TÜRSAB   A-2892 nolu  belge sahibi  Turizm Seyahat Acentası  olan ve Belediye çarşı iş hanı Kat: 2 No:261  C- Blok   İZMİT-KOCAELİ  adresinde faaliyet gösteren YİV TOUR Turizm Ticaret ltd şti. ile (sözleşmede acenta olarak adlandırılacaktır) diğer tarafta  …………………………… adresinde  ki ………………………….TC kimlik numaralı  SN ………… TÜKETİCİ nin  (sözleşmede tüketici olarak adlandırılacaktır.)  Aşağıda konu kısmında belirtilmiş konularda Yurtiçi  Tur – Hotel sözleşmesi imzalamışlardır.

İş bu sözleşme taraflar arasında iş bu sözleşmenin imzalanmasından sözleşme konusu hizmetin sona ermesine kadar sürecek geçerli olacak şekilde  hizmet satış sözleşmesidir.

Katılımcı bu sözleşmeyi imzalamakla veya programı  şartlarını  okuyup inceleyip  şartları kabul ederek GEZİ KAPORASINI    yatırmasıyla  Acenta nın tüm tur  ve seyahat şartlarını  AYNEN KABUL ETMİŞ sayılır. Ücretler/ ödeme günleri /miktarları yazan  GEZİ TEKNİK  PROGRAMI HOTEL BİLGİLERİ İÇERİGİ   bu  sözleşmenin bir parçasıdır.

I -ÖDEME

    Kayıt   anında  yurtiçi  rezervasyonlar da ödemenin tamamı   nakit veya kredi kartı  olarak alınır Anılan süreler içinde kredi kartına banka tarafından taksitlendirilmiş  belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi  halinde yapılan rezervasyon  YİV TOUR tarafından tek taraflı  iptal edilir.  Sözleşme tutarı tüketiciye  FATURA  EDİLİR  ve  İADE EDİLMEZ ve  bu iptalle alakalı  olarak  YİV  TOUR  a sonradan  gelebilecek her  türlü  zarar ziyan ilave fatura  müşteriye   bilahare fatura edilip gönderilir.  SÖZLEŞME BEDELİ  hizmet tutarı  ile sınırlıdır.

II- İPTAL-DEVİR-DEĞİŞİKLİKLER

 1-ACENTA  gerekli yolcu sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması ve/veya olumsuz   hava koşulları ,  yol engeli , grev, terör, sis ,savaş ihtimali. öngörülemez  teknik hususlar ve bunlar gibi nedenlerden ötürü gezinin  başlamasına veya devamına engel teşkil eden mücbir sebepler gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen geziyi iptal edebilir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur .

2- GEZİ İPTALİ Tüketici ye kesinlikle seyahat iptal sigortası yapmasını öneriyoruz. Aksi halde TÜKETİCİNİN  geziyi  gezinin başlangıcından 30 gün öncesinden   YİV TOUR a yazılı  bildirmek    kaydıyla   iptal  talep  etmesi  durumunda   kaparo  miktarının   tamamı  ödeme yapmış  oldugu  Banka ya  veya kredi kartına  14 iş günü içinde  iade edilir.Bu durumda  şayet   30 gün öncesinden yapılmış iadesi iptali olmayan uçak biletlemesi  varsa  müşteri  bu bilet bedelini öder (havayolu  bilet şartları dogrultusunda )Herhangi bir  ücret  iadesi  TALEP EDEMEZ .  Tüketici  geziyi  gezi   başlangıcından  29-08  gün öncesi  zamanda   iptal etmesi  halinde yazılı ve iptal  gerekçesini  devlet   hastahanesin den  belgelediği  raporları  ile beraber  sunmak  şartıyla  iptal  etmesi durumunda  ilgili hizmet sağlayıcılar tarafından  gerekçe ve raporlar  yeterli görülmesi halinde  kaparo  ödemesinin  %  50   si iade  edilir.   Gezi başlangıcından 7   gün  öncesine  kadar  olan  süredeki   iptallerde  Herhangi bir iade yapılmaz  tur ücretinin tamamı tüketiciye  fatura edilir.

4- ACENTA, katılımcının başlangıcını  kaçırdığı geziye iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda ,tüketici adına yapılmış tüm rezervasyonları  gezinin başlangıç tarihinden  24 saat sonra iptal etme hakkına  sahiptir. Bu gibi iptallerde  tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

5-ACENTA,gerekli gördüğü durumlarda Tüketiciye bildirmek kaydı ile ilan ettiği veya kayıt aldığı yurtiçi turları gezi   başlangıcından  önce kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı süre içinde ,gezi kapsamındaki  eşdeğer  olmak kaydıyla  otel isimlerini ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda  belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. Tüketici bu  değişiklilikleri peşinen kabul eder.

III-GENEL HÜKÜMLER

1-TURA katılan TÜKETİCİ nin , yurtiçi  gezide ,50 cm x 70 cm ebatlarından büyük   olmamak kaydı ile 1 valiz 20 kg  bagaj ve 8 kilo omuz çantası   hakkı vardır.   Valizlerin ve içindeki eşyaların her türlü sorumluluğu sahiplerine aittir.

2-KOKAN, akan ,yanıcı  veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici, delici ve ateşli silahlar  ve her çeşit hayvan  Acenta’  nın ayrıca ve açıkça ve yazılı izni olmadan taşıt araçlarına ve konaklanacak tesislere alınmazlar .

3-BAGAJ  kaybı veya hasarı durumunda TÜM SORUMLULUK TAŞIYICI FİRMA OLAN HAVAYOLU VE OTOBÜS FİRMASI GEMİ VE  DEMIRYOLU FİRMASINDADIR.  YİV TOUR  şirketi hiç bir sorumluluk kabul etmez.

4-Tur şatışında kayıt esnasında gezi  bedelinin tamamı  alınır .YİV TOUR olarak taksit yapılmaz Bankaların   kredi kartlarına uyguladığı taksitlerden tüketci   yararlanır.

5-TÜKETİCİNİN satın almış olduğu tur  programındaki  gezinin  başlamasında sonra meydana gelen mücbir  hal, tüketicinin sorumlu  olduğu haller  ve 3 . kişilerin (havayolu ,taşıyıcı

    firma,feribot ,vapur vb) şahsi sorumluluklarından  kaynaklanan haller dışındaki  sebeplerden  Acenta   sorumludur .Acenta  gerekli olan hallerde  tüketici aleyhine olan değişiklikleri 

 TÜRSAB  Kütahya Çizelgesi  hüküm leri uyarınca   Tüketici ye bedel veya hizmet iadesi şeklinde  tazmin edebileceği gibi , aynı zamanda fiyata dahil olmayan  ve gezi esnasında               tüketiciye    verilen ek ve /veya  alternatif  düzenlemeler  ile  de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerin  tüketici tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş  olması tüketicinin   bedel  iadesi     ve  tazminat  haklarını ortadan kaldırır.

6-TÜKETİCİNİN ,başladığı  turu hizmetin  kusurlu olduğundan  bahisle terk etmesi halinde ,turu terk  ettiğini  Acenta  yetkilisine   sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu terk etmiş sayılmaz ve hizmeti alıp kullanmış    add   olunur. İade ve tazminat hakkı  yoktur.

7-TÜKETİCİNİN  şikayetçi olduğu hususları  hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin işbirliği yapma özenli davranma borcudur.

8-SÖZLEŞMEDE imzası bulunmayan  ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketici(ler)de kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler)in bu sözleşmeyi okuyup imzalaması  veya gerekli tur kaporasını YİV TOUR a yollanması ile ,sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen sözleşmede bizzat imzalarının  olmadığı gerekçesiyle geziye katılan tüketici(ler)in acenta aleyhine ve katılmış oldukları gezi ile ilgili dava ve takipler ,ve  Acenta’nın tüketiciye bu sözleşmede yazılı miktar için rücu hakkı mahfuzdur. Bu geziye katılan tüketiciler ,imzalamış olmasalar dahi, taraflar arasında  geçerli olacak bu  sözleşme şartlarını katalog ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş  YİV TUR a ödeme  yapmak ile  kaydı yapılmış ve  bu sözleşme şartlarında katılmayı kabul etmişlerdir. Birden çok kişi ya da bir grup adına rezervasyon yaptıran müşteri ayrıntılı gezi programı’nı ve işbu sözleşme koşullarını aynı grup içerisindeki diğer kişilere ayrıntılı bir biçimde bildirmekle ve onlar adına da  işbu sözleşme koşullarını kabul ettiğini bildirmekle  sorumludur.

9-YİV  TUR ,geziye katılan  tüketicilerle ,otel ,taşıyıcı firmalar ve gezi ile ilgili diğer hizmetleri sunan her türlü 3.şahıs ve tüzel kişilikler  nezdinde aracı konumundadır. Bu nedenle kendisine müracaat ile geziye kayıt olan tüketicilerin ,YİV TURİZM ile taşımayı  üstlenen müesseseler arasında yapılmış anlaşmalar bulunmamasından ,kara ,hava ve deniz araçlarının  hertürlü  gecikmelerinden ,arızalanmalarından ,sis ,fırtına ,tipi ve hertürlü hava koşullarından ,yol engeli  gibi sebeplerden ,yol güzergahlarını değiştirmelerinden ,grev ,terör, savaş, ihtimali veya bunlara benze mücbir sebeplerden  ulaşım  aracını kullananın kendi hatasından veya 3. kişilerin şahsi kusurlarından veya öngörülmez teknik hususlardan kaynaklanan hertürlü aksaklıklardan ,maddi manevi hasarlı kazalardan ,konaklama nedeni ile mevcut sorumluluğu  bulunmadığını asli fail gibi doğrudan doğruya asli fail gibi müşterek  ve  müteselsil borçlu değildir. Tüketici  bu gibi aksaklık ve kaza  durumlarında öncelikle maddi manevi  taleplerinin asli faillerden  talep ve tahsil  cihetine gidecektir. Alacağını tamamen alamadığı durumlar da  kusursuz sorumluluk  kaideleri dahilinde acenta dan  talep olunabilecek  miktar asli faillerden tahsil edilemeyen miktar olabilecektir.

    10-TÜM  yurtiçi turlarımızda otellerin standart odaları kullanılmaktadır. Şirket prensibi olarak  misafirlerimize  üç kişinin bir odada kalmasını  tavsiye etmiyoruz.Genelde otellerdeki üç kişilik odalar standart  ikili odaya konan konforsuz açılıp kapanan  yataklardan oluşmaktadır. Genede misafirimiz bu üçlü odada ve ilave konforsuz yatakta ısrar ederse. Gezi esnasında üç kişilik  odanın ve ilave  yatagın konforsuzluğunu hiçbir süretle şikayet etmeyeceğini ve hiçbir talepte bulunmayacağını  taahhüt eder.

    11-UYGULANABİLECEK  çocuk indirimleri çocuğun anne baba ile aynı odada ilave  üçüncü yatakta konaklaması ile geçerlidir

12-YİV TOUR  program içeriği aynı kalmak üzere gerekli gördüğü durumlarda  Programda belirtilen şehir sıralamasını çevre gezilerinin sırasını  ve uçulacak havayolunu değiştirebilir.

13-TÜKETİCİNİN   kendileri ile ilgili şahsi olumsuzluklarla karşılaşmaları  halinde ve sonucunda    YİV TUR dan hiçbir hak  iade talep  edemez gezi ve sözleşmeyi iptal edemez.

14-Turlarda kişi sayısına göre 16-21-24-30-46 kişilik    araçlar  kullanılır.Kayıt esnasında  Koltuk yer  numarası verilmez.

15-TÜKETİCİ şözleşme de beyan ettiği isim veya  isimlerin soyadlarının  kimliklerindeki gibi yazılış şekli  ile doğruluğundan sorumludur. YİV TUR da ki  nüsha esastır.

16-TÜKETİCİNİN  gezi için uçak biletini kendi imkanı ve milleri ile  alması halinde her türlü sorumluluk  tüketici ye  aittir.  Bu milli  bilet ler ile alakalı olumsuzluklarda   YİV TOUR sorumlu    tutulamaz. Milli bilet için YİV TOUR un kayıt esnasında onayının alınması gerekir. MİLLİ BİLET için YİV  TOUR un grup için havayolundan reserve edilmiş biletlerin satılıp tükenmesi    gerekir.

17-TÜKETİCİNİN   YİV TOUR a yolladığı  posta-kargo   gecikmeleri  gezi esnasındaki çalıntı kayıp ve zararların  sorumluluğu ve posta kargo ücretleri  tüketiciye  aittir

18-ACENTANIN  Sözleşmeye kısmen yada tamamen  uymaması hallerinde   ödenecek tazminatın  hesaplanmasında TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ   maddeleri uygulanır.

19-Tüm havale ve aracı banka masraf  giderleri  göndericiye  aittir.  YİV TOUR hesabına giren miktarı esas alacaktır.

 20-1618 sayılı seyehat acentaları kanununa göre paket Tur alan tüketicilerin zorunlu  TÜRSAB MESLEKİ  sigortası yapılmıştır. Zorunlu TÜRSAB seyahat sigortası  acenta iflasını ve ayıplı    hizmete karşı bir sigorta olup. SEYAHAT  SAGLIK  ve TUR İPTAL İADESİ SİGORTASINI     k a p s a m a z.

21-İKİ KİŞİLİK odalarda kalmak üzere geziye katılan ve  ön ödeme yapan bir tüketici geziye herhangi bir süre içerisinde iptal ettiğinde .Tüketicinin iade hakkı

    olduğu durumlarda odada ikinci kişi tek oda farkını   kabul  etmes se  tek oda farkı  iade miktarından  düşülecektir.

22-ULAŞIM havalimanı vergileri ,bilet kesim hizmet bedeli ,  YİV TUR un kontrolü haricinde  doğabilecek fiyat artışları veya zamlarla ilgili olarak veya liman ve havaalanına iniş vergileri  gibi harç, vergi ve ücretleri ile döviz kurlarından kaynaklanan fiyat değişikliklerinde  fiyat farklarını biletleme esnasındaki son  ilave havalimanı vergilerini sayının  grub sayısına ulaşılamaması halinde ilave ücreti  tur fiyatına aynen yansıtma hakkı bulunmaktadır. 

 23-GEZİ öncesi hangi tarihte olursa olsun  kesilmiş  olan tüm UÇAK- TREN -VAPUR ulaşım aracı biletleri müşterinin gezi iptali halinde YİV TOUR  tarafından direk müşteriye fatura edilir Müşteri  bu  faturaları ödemeyi taahhüt eder

 24-UZUN OTOBÜS YOLCULUGU olan  gezilerimizde otobüste  KOLTUK  ATLAMA YER ÜSÜLÜ uygulanır. Rehberin   gerekli gördüğü   etaplarda  rehber  tarafından  uzun etaplarda oturma şeması araç ön  camına asılır  .Tüm gezilerimizde  kısa  etaplarda   otobüste oturma  koltuk için  hoşgörü saygı sevgi esastır.3-4 nolu koltuk  rehbere aittir.

 25-OTELLERE giriş saati 14.00 cıkış saati 12.00 dir. Otellerde oda reservesi blokajı yapılmaz otelin insifiyatindedir.

 26-YİV TOUR  www.yiv tour.com.tr  sitesinde yer alan tüm program içerik ve resimler YİV TOUR a aittir.     Yiv tour com.tr sitesini ziyaret eden kullanan kullanıcılar YİV TOUR un gizlilik politikasını kabul  etmiş sayılırlar. Bu programların çoğaltılması taklit   edilmesi başka kişilere verimesi halinde suç teşkil edeceğini peşinen kabul eder.

27-TÜKETİCİ havayolunun belirlediği check-in saatinde Havalimanında havayolu kontuarı   önünde hazır bulunup  check inini yaptırmak zorundadır .Geç kalınması ve check in yaptırmayıp uçaga binememesi durumunda  sorumluluğu müşteriye aittir. 

28-TÜM hava yolu uçuşları ile ilgili düzenlemeler uluslarası havacılık kurallarına tabii olduğundan havayolları  bu uçuşlarda her türlü saat degişikligi uçak tipi havayolu şirketini değiştirme hakkını saklı tutar  . Tüketici bu kuralları kabul eder.

29-YURTİÇİ YEREL OTORİLERİN yol kapama güzergâh değiştirme mecburi  trafik yönü vermelerinden sebep programda gerçekleştirilemeyen ziyaret ve yerlerden dolayı  Acenta sorumlu tutulamaz. Programda gezi ücretine dahil bölümünde belirtilmiyen müze ören yer giriş ücretleri gezi fiyatına dahil değildir.

30-GEZİYE KATILACAK MİSAFİRİN verilen buluşma saatinde otobüs kalkışında veya havalimanında  olmak sorumluluğu  kendisine aittir.

31-TARAFLAR  arasında iki nüsha olarak tanzim  edilmiş   bulunan iş bu 32 MADDELİK paket tur şözleşmesi tur kayıt formu ile  birlikte toplam 3 sayfa olarak tüm ekleri ile birlikte (ayrıntılı gezi teknik  programı) tanzim edilmiş okunmuş ve  imza altına   alınarak kabul edilmiştir.

32-İTHİLAF halinde  İZMİT-KOCAELİ  TC MAHKEMELERİ yetkilidir.    

 

OKUDUM /KAPORAMI ÖDEDİM        

1 NUSHASINI TESLİM  ALDIM. ( ...KİŞİ ADINA)   KATILIMCI  ADI / SOYADI  :       İMZA:    


      

Yukarı Çık