Yurtdışı Sözleşme

1-TARAFLAR

Bir tarafta T.C KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIGI  ve TÜRSAB  A-2892 Nolu  Belge sahibi  Turizm Seyahat Acentası olan ve Belediye çarşı iş hanı Kat: 2 No:261 C- blok   İZMİT-KOCAELİ  adresinde faaliyet gösteren YİV TOUR Turizm Ticaret ltd şti. ile ( Sözleşme de Acenta olarak adlandırılacaktır) diğer tarafta  …………………………… adresinde  ki ………………………….TC kimlik numaralı  SN ………… TÜKETİCİ nin  (sözleşmede tüketici olarak adlandırılacaktır.)  Aşağıda konu kısmında belirtilmiş konularda tur sözleşmesi imzalamışlardır.İş bu sözleşme taraflar arasında iş bu sözleşmenin imzalanmasından sözleşme konusu tur hizmetinin sona ermesine kadar sürecek geçerli olacak şekilde  hizmet satış sözleşmesidir.Katılımcı bu sözleşmeyi imzalamakla veya programı  şartlarını  okuyup inceleyip  şartları kabul ederek GEZİ KAPORASINI  YATIRMASIYLA  Acentanın tüm tur  ve seyahat şartlarını  AYNEN KABUL ETMİŞ sayılır. Ücretler/ ödeme günleri /miktarları yazan  GEZİ TEKNİK  PROGRAMI İÇERİGİ  Kayıt formu  bu  sözleşmenin bir parçasıdır.

 I -ÖDEMELER

     Kayıt   anında  yurtdışı   rezervasyon  bedelinin en az   % 40 ı   bakiyesinin ise  gezinin  başlamasından en geç  25 gün önce  ödenmesi gerekmektedir. Kredi kartı ile yapılacak ödemelerde gezi tutarının tamamı tek seferde çekilir.Taksit istenirse banka vade farkları eklenir .Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi  halinde yapılan rezervasyon  YİV TOUR tarafından tek taraflı  iptal edilir. Acentanın yazılı sözlü bildirim mecburiyetide yoktur.   Bu durumda gezi bedelinin % 40 ı cayma   tazminatı olarak tüketici ye  FATURA  EDİLİR  - İADE EDİLMEZ ve  bu iptalle alakalı  olarak  YİV  TOUR  a sonradan  gelebilecek her  türlü  zarar ziyan ilave fatura  müşteriye   bilahare fatura edilip gönderilir.  SÖZLEŞME BEDELİ  GEZİ BEDELİ ile sınırlıdır.

II- İPTAL-DEVİR-DEĞİŞİKLİKLER

 1-ACENTA  gerekli yolcu sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması ve/veya olumsuz   hava koşulları ,  yol engeli , grev, terör, sis ,siyasi olaylar -savaş ihtimali. öngörülemez  teknik hususlar ve bunlar gibi nedenlerden ötürü gezinin  başlamasına veya devamına engel teşkil eden MÜCBİR SEBEPLERDEN gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen geziyi Tüketiciye 25 gün öncesinden bildirmek kaydıyla Tek taraflı iptal edebilir. Geziye  Gezi programını bu sebeplerden eksik ifa edebilir .Bu durumda Acenta sorumlu tutulamaz Tüketicinin tazminat hakkı yoktur .2-TÜKETİCİNİN  geziye rezervasyon yaptıktan sonra sebebi ne olursa olsun İPTAL  etmesi halinde  yapılan rezervasyon için % 10 iptal cezası uygulanır.  Tüketicinin  gezinin başlangıcından  65 gün öncesinden   YİV TOUR a yazılı  bildirmek  kaydıyla   iptal  talep  etmesi  durumunda   kapora  miktarının   iptal cezası harici kalan miktar  ödeme yapmış  oldugu günki  Banka TL kurundan 14 iş günü içinde   iade edilir.  Bu durumda  şayet   65 gün öncesinden yapılmış uçak biletlemesi  varsa  müşteri  bu bilet bedelini öder (havayolu  bilet şartları dogrultusunda )Herhangi bir  ücret  iadesi  TALEP EDEMEZ .Tüketici  geziyi  gezi   başlangıcından  64 ila  45 gün arasında  yazılı ve iptal  gerekçesini  devlet   hastahane sinden  belgelediği  raporları  ile beraber  sunmak  şartıyla  iptal  etmesi durumunda  ve  HAVAYOLU  ve OTELLER  tarafından  gerekçe ve raporlar  yeterli görülmesi halinde  Tur ödemesinin   %  30 u İptal cezası olarak kesilir . Kalan miktar gezi ücretinin gönderildiği ödendiği  günki  Banka TL  kurundan iade  edilir. Gezi başlangıcından  44 ila 30  gün  öncesine  kadar  olan  süredeki   iptallerde  ise  % 50 ceza olarak kesilir. Gezi hareket tarihine olan 29 Gün ve daha az gün sayısında ise Herhangi bir iade yapılmaz  Tur ücretinin tamamı tüketiciye  fatura edilir. Tüketici ye  kayıt esnasında  Özel Gezi iptal sigortası yaptırması  önerilirr. Tüketici tur iptalinde  tur bedelini bu şartlarda ödemeyi garanti ve taahhüt eder.

4- ACENTA, katılımcının başlangıcını  kaçırdığı geziye iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda ,tüketici adına yapılmış tüm rezervasyonları  gezinin başlangıç tarihinden  24 saat sonra iptal etme hakkına  sahiptir. Bu gibi iptallerde  tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

5-ACENTA,gerekli gördüğü durumlarda Tüketiciye bildirmek kaydı ile ilan ettiği veya kayıt aldığı turları gezi   başlangıcından  önce kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı süre içinde ,gezi kapsamındaki  eşdeğer  olmak kaydıyla  otel isimlerini ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda  belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. Tüketici bu  değişiklilikleri peşinen kabul eder.

 III-GENEL HÜKÜMLER

1-TURA katılan TÜKETİCİ nin , yurtdışı her türlü gezide ,50 cm x 70 cm ebatlarından büyük   olmamak kaydı ile 1 valiz , 20 kg  bagaj ve 8 kilo omuz çantası  götürme  ve getirme hakkı vardır. Bazı havayollarında  20 kg 15 kg a kadar düşebilir  Valizlerin ve içindeki eşyaların her türlü sorumluluğu sahiplerine aittir.

2-KOKAN, akan ,yanıcı  veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici, delici ve ateşli silahlar  ve her çeşit hayvan Acenta’nın ayrıca ve açıkça ve yazılı izni olmadan taşıt araçlarına ve konaklanacak tesislere alınmazlar .

 3-BAGAJ  kaybı veya hasarı durumunda TÜM SORUMLULUK TAŞIYICI FİRMA OLAN HAVAYOLU VE OTOBÜS FİRMASI GEMİ VE  DEMIRYOLU FİRMASINDADIR.  YİV TOUR  şirketi hiç bir sorumluluk kabul etmez.

4-SATIN  alınan hizmete  VİZE İŞLEMLERİ ve    İŞÇİLİGİ   dahil  değildir. Vize alınamaması durumunda acenta sorumlu tutulamaz. Vize  ücreti iade edilmez.  Acenta  sadece     konsolosluklar ile yolcuları arasında   aracıdır . Ücreti  karşılığında işlemleri  takip eder.

5-TÜKETİCİNİN satın almış olduğu tur programındaki  gezinin  başlamasında sonra meydana gelen mücbir  hal, tüketicinin sorumlu  olduğu haller  ve 3 . kişilerin (havayolu ,taşıyıcı    firma, feribot ,vapur vb) şahsi sorumluluklarından  kaynaklanan haller dışındaki  sebeplerden Acenta   sorumludur .  Acenta  gerekli olan  hallerde  tüketici aleyhine olan değişiklikleri   TÜRSAB  Kütahya Çizelgesi  hüküm leri uyarınca  Tüketici ye bedel veya hizmet iadesi şeklinde  tazmin edebileceği gibi , aynı zamanda fiyata  dahil olmayan  ve gezi esnasında tüketiciye verilen ek ve /veya  alternatif  düzenlemeler  ile  de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame   hizmetlerin  tüketici tarafından alınıp kullanılmış  veya tüketilmiş  olması tüketicinin bedel  iadesi  ve  tazminat  haklarını ortadan kaldırır.

 6-TÜKETİCİNİN ,başladığı  turu hizmetin  kusurlu olduğundan  bahisle terk etmesi halinde ,turu terk  ettiğini  Acente  yetkilisine   sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu terk etmiş sayılmaz ve hizmeti alıp kullanmış  add   olunur. İade ve tazminat hakkı  yoktur.                                                                                                                                     7-TÜKETİCİNİN  şikayetçi olduğu hususları  hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin işbirliği yapma özenli davranma borcudur.

 8-SÖZLEŞMEDE imzası bulunmayan  ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketici(ler)de kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler)in bu sözleşmeyi okuyup imzalaması  veya gerekli tur kaporasını  YİV TOUR a yollanması ile ,sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen sözleşmede bizzat imzalarının  olmadığı gerekçesiyle geziye katılan tüketici(ler)in acenta aleyhine ve katılmış oldukları gezi ile ilgili dava ve takipler ,ve Acenta’ nın tüketiciye bu sözleşmede yazılı miktar için rücu hakkı mahfuzdur. Bu geziye katılan tüketiciler ,imzalamış olmasalar dahi, taraflar arasında  geçerli olacak bu  sözleşme şartlarını katalog ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş  YİV TOUR a ödeme  yapmak ile  kaydı yapılmış ve  bu sözleşme şartlarında katılmayı kabul etmişlerdir. Birden çok kişi ya da bir grup adına rezervasyon yaptıran müşteri ayrıntılı gezi programı’ nı ve işbu sözleşme koşullarını aynı grup içerisindeki diğer kişilere ayrıntılı bir biçimde bildirmekle ve onlar adına da  işbu sözleşme koşullarını kabul ettiğini bildirmekle  sorumludur.

  9-YİV  TOUR ,geziye katılan  tüketicilerle ,otel ,taşıyıcı firmalar ve gezi ile ilgili diğer hizmetleri sunan her türlü 3.şahıs ve tüzel kişilikler  nezdinde aracı konumundadır. Bu nedenle kendisine müracaat ile geziye kayıt olan tüketicilerin ,YİV TOUR ile taşımayı  üstlenen müesseseler arasında yapılmış anlaşmalar bulunmamasından ,kara ,hava ve deniz araçlarının  her türlü  gecikmelerinden ,arızalanmalarından ,sis ,fırtına ,tipi ve her türlü hava koşullarından ,yol engeli  gibi sebeplerden ,yol güzergahlarını değiştirmelerinden ,grev ,terör, savaş, ihtimali veya bunlara benze mücbir sebeplerden  ulaşım  aracını kullananın kendi hatasından veya 3. kişilerin şahsi kusurlarından veya öngörülmez teknik hususlardan kaynaklanan her türlü aksaklıklardan ,maddi manevi hasarlı kazalardan ,konaklama nedeni ile mevcut sorumluluğu  bulunmadığını asli fail gibi doğrudan doğruya asli fail gibi müşterek  ve  müteselsil borçlu değildir. Tüketici  bu gibi aksaklık ve kaza  durumlarında öncelikle maddi manevi  taleplerinin asli faillerden  talep ve tahsil  cihetine gidecektir.

     10-TÜM  turlarımızda otellerin standart odaları kullanılmaktadır. Şirket prensibi olarak  misafirlerimize  üç kişinin bir odada kalmasını  tavsiye etmiyoruz.   Genelde otellerdeki üç kişilik odalar standart  ikili odaya konan konforsuz açılıp kapanan  yataklardan oluşmaktadır. Gene de misafirimiz bu üçlü odada ve ilave konforsuz yatakta ısrar ederse. Gezi esnasında üç kişilik  odanın ve ilave  yatagın konforsuzluğunu hiçbir süret le şikayet etmeyeceğini ve hiçbir talepte bulunmayacağını  taahhüt eder.

     11-UYGULANABİLECEK  çocuk indirimleri çocuğun anne baba ile aynı odada ilave  üçüncü yatakta konaklaması ile geçerlidir

12-YİV TOUR  program içeriği aynı kalmak üzere gerekli gördüğü durumlarda  Programda belirtilen şehir ülke sıralamasını çevre gezilerinin sırasını  ve uçulacak havayolunu değiştirebilir.

13-KATILACAKLARIN tura ait ülkelere vizesi olduğunu beyan eden veya vize işlemlerini bizzat kendisi takip edeceğini belirten tüketici vize işlemlerinin gerçekleşmemesi veya gezilecek ülke sınırında olumsuzluklarla karşılaşması halinde ve sonucunda    YİV TUR dan hiçbir hak  iade talep  edemez gezi ve sözleşmeyi iptal edemez.

14-KONSOLOSLUKLARDAN ve  misafirlerin evraklarından kaynaklanan olumsuzluklardan YİV TOUR sorumlu  tutulamaz.. Vize alınamaması durumunda vize ücreti iade edilmez.

15-TÜKETİCİ şözleşme de beyan ettiği isim veya   isimlerin soyadlarının  pasaporttaki yazılış şekli  ile doğruluğundan sorumludur. YİV TUR da ki   nüsha esastır.

16-TÜKETİCİNİN  gezi için uçak biletini kendi imkanı ve milleri ile  alması halinde her türlü sorumluluk tüketici ye  aittir.  Bu milli  bilet ler ile alakalı olumsuzluklarda   YİV TOUR sorumlu  tutulamaz.Milli bilet için YİV TOUR un kayıt esnasında onayının alınması gerekir. MİLLİ BİLET için YİV   TOUR un grup için havayolundan rezerve edilmiş biletlerin satılıp tükenmesi gerekir.

17-TÜKETİCİNİN   YİV TOUR a yolladığı  posta-kargo   gecikmeleri  gezi esnasındaki çalıntı kayıp ve   zararların  sorumluluğu ve posta kargo ücretleri tüketiciye  aittir

18-ACENTANIN  Sözleşmeye kısmen yada tamamen uymaması hallerinde   ödenecek tazminatın  hesaplanmasında TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ  maddeleri uygulanır.

19-TL  fiyatlar  belli sürelerde www sitesinde  güncellenir. Ödeme  TL  ile yapılacaksa  Yiv tour dan  önce kur teyidi alınmalıdır. Gönderilecek bankanın döviz alış kuru esas alınır.  Döviz ile yapılan   ödemelerde ise gönderim yapılan bankanın o günki  döviz kuru  karşılığı TL kayıtlara geçirilir. Tüm havale  ve aracı banka  masraf  giderleri  göndericiye  aittir.    YİV  TOUR hesabına giren miktarı esas alacaktır.

20-1618 sayılı seyahat acentaları kanununa göre paket Tur alan tüketicilerin zorunlu  TÜRSAB MESLEKİ  sigortası yapılmıştır. Zorunlu TÜRSAB seyahat sigortası  acenta iflasını ve ayıplı   

      hizmete karşı bir sigorta olup. SEYAHAT  SAGLIK  ve TUR İPTAL İADESİ SİGORTASINI     k a p s a m a z.

 21-İKİ KİŞİLİK odalarda kalmak üzere geziye katılan ve  ön ödeme yapan bir tüketici geziye herhangi bir süre içerisinde iptal ettiğinde .Tüketicinin iade hakkı olduğu durumlarda odada ikinci kişi tek oda farkını  kabul  etmez ise  tek oda farkı  iade miktarından  düşülecektir.

 22-ULAŞIM havalimanı vergileri ,bilet kesim hizmet bedeli , yurtdışı çıkış harçları , vize bedelleri konuları YİV TUR un kontrolü haricinde  doğabilecek fiyat artışları veya zamlarla ilgili olarak veya liman ve havaalanına iniş vergileri  gibi harç, vergi ve ücretleri ile ilgili fiyat değişikliklerinde fiyat farklarını biletleme esnasındaki son  ilave havalimanı   vergilerini ve katılımcı  sayının  grup minumum sayısına ulaşılamaması halinde ilave ücreti  tur fiyatına aynen yansıtma hakkı bulunmaktadır. 

 23-GEZİ öncesi hangi tarihte olursa olsun  KESİLMİŞ   olan iadesi olmayan tüm UÇAK- TREN -VAPUR ulaşım   aracı biletleri   müşterinin gezi iptali halinde YİV  TOUR tarafından direk müşteriye fatura edilir    Müşteri   bu  faturaları ödemeyi taahhüt eder.

 24-UZUN OTOBÜS YOLCULUGU olan  gezilerimizde otobüste  KOLTUK ATLAMA YER ÜSÜLÜ uygulanır. Rehberin   gerekli gördüğü  uzun  etaplarda  rehber  tarafından  oturma şeması araç ön  camına asılır  Tüm gezilerimizde  kısa  etaplarda   otobüste oturma  koltuk için  hoşgörü saygı sevgi esastır.

 25-ZİYARET edilecek ülke veya ülkelerin ülke girişinde gümrüklerde istediği  ULUSLARASI AŞI BELGESİNİ  İBRAZ etmeyi ve GEREKLİ AŞIYI GEZİ ÖNCESİ yaptırmayı  aşı belgesi almayı  garanti  eder. AŞI BELGESİ ile ilgili olabilecek olumsuzluklarda  YİV TOUR sorumlu tutulamaz.

 26-YİV TOUR  www.yiv tour.com.tr  sitesinde yer alan tüm program içerik ve resimler YİV TOUR a aittir.     Yiv tour com.tr sitesini ziyaret eden kullanan kullanıcılar YİV TOUR un gizlilik politikasını kabul   etmiş sayılırlar. Bu programların çoğaltılması taklit  edilmesi başka kişilere verimesi  halinde suç teşkil edeceğini peşinen kabul eder .

 27-TÜKETİCİ havayolunun belirlediği check-in saatinde Havalimanında havayolu kontuarı      önünde hazır bulunup  check inini yaptırmak zorundadır .Geç kalınması ve check in yaptırmayıp uçaga binememesi durumunda  sorumluluğu tüketiciye  aittir. 28-TÜM hava yolu uçuşları ile ilgili düzenlemeler uluslararası  VARŞOVA havacılık kurallarına tabii olduğundan havayolları  bu uçuşlarda her türlü saat degişikligi uçak tipi havayolu şirketini değiştirme hakkını saklı tutar  . Tüketici bu kuralları kabul eder.

 29-YURTDIŞI YEREL OTORİLERİN yol  ören yer kapama güzergâh değiştirme mecburi  trafik yönü vermelerinden sebep programda gerçekleştirilemeyen  ziyaret ve yerlerden dolayı  Acente sorumlu tutulamaz. Programda gezi ücretine dahil bölümünde belirtilmiyen müze ören yer giriş ücretleri gezi fiyatına dahil değildir.

 30-GEZİYE KATILACAK MİSAFİRİN gezi tarihinden itibaren      minumum 6 ay gecerli pasaport süresi olması hatta bazı ülkelerde 1 yıl süresi olmalıdır. Sorumluluk tüketiciye aittir. Havalimanlarında ve ülke girişlerindeki karşılıbilecek bu konudaki  şahsi sorunlarda YİV TOUR sorumlu tutulamaz. Tüketici hiçbir iade talep edemez.

 31-TARAFLAR  arasında iki nüsha olarak tanzim  edilmiş   bulunan iş bu 32 MADDELİK paket yurtdışı   tur -hotel-ulaşım  hizmetleri  şözleşmesi tur kayıt     formu ile  birlikte toplam 3 sayfa olarak tüm ekleri ile   birlikte (ayrıntılı gezi teknik  programı) tanzim   edilmiş okunmuş ve  imza altına  alınarak kabul  edilmiştir.

 32-İTHİLAF halinde  İZMİT-KOCAELİ  TC  MAHKEMELERİ yetkilidir.    

    OKUDUM /KAPORAMI ÖDEDİM

    1 NUSHASINI TESLİM  ALDIM. ( ...KİŞİ ADINA)

      KATILIMCI  ADI / SOYADI  :    

      İMZA:                                                                                                                                                                                                               YİV  TOUR/İMZA

Yukarı Çık